Teräsköysilukot

Kysy lisää

Tee liitos teräsköysilukoilla huolella

Teräsköysilukkojen avulla voidaan tehdä teräsköyden päähän silmukkapääte.
Asianmukaisesti tehtynä ja testattuna, ko. silmukkapääte kestää vähintään 80 % teräsköyden vähimmäismurtokuormasta.

Tarkista taulukosta suositeltava lukkojen määrä, joka kasvaa köyden halkaisijan kasvaessa. Varaa riittävä määrä teräsköyttä silmukan tekemistä varten. Lukkojen välinen etäisyys tulee olla vähintään 1,5 x lukon leveys, mutta ei enempää kuin 3 x lukon leveys. Teräsköysi-lukkojen vaste tulee sijoittaa köyden kuormaa kantavalle puolelle. Laippamutterit on kiristettävä taulukossa annettujen kiristysmomenttien mukaan. Ensimmäisen kuormituksen jälkeen kiristysmomentti on tarkistettava.

Yleisimmät teräsköysilukkotyypit ovat:

Teräsköysilukko SFS-EN 13411-5 A (ex. DIN 1142)
(vastaava malli Van Beest E-6260)

Teräsköysilukko SFS-EN 13411-5 B
(Van Beest G-6240)

Teräsköysilukko DIN 741
(Van Beest E-6220)

Valikoimastamme löydät myös kaksivasteiset köysilukot, duplex-lukot sekä ns. munalukot (pear shaped).

PDF-esitteet:

Teräsköysilukot PDF

Oikean lukkoliitoksen teko: PDF