Tee liitos teräsköysilukoilla huolella

Teräsköysilukkojen avulla voidaan tehdä teräsköyden päähän silmukkapääte.
Asianmukaisesti tehtynä ja testattuna, ko. silmukkapääte kestää vähintään 80 % teräsköyden vähimmäismurtokuormasta.

Tarkista taulukosta suositeltava lukkojen määrä, joka kasvaa köyden halkaisijan kasvaessa. Varaa riittävä määrä teräsköyttä silmukan tekemistä varten. Lukkojen välinen etäisyys tulee olla vähintään 1,5 x lukon leveys, mutta ei enempää kuin 3 x lukon leveys. Teräsköysi-lukkojen vaste tulee sijoittaa köyden kuormaa kantavalle puolelle. Laippamutterit on kiristettävä taulukossa annettujen kiristysmomenttien mukaan. Ensimmäisen kuormituksen jälkeen kiristysmomentti on tarkistettava.

Yleisimmät teräsköysilukkotyypit ovat:

Teräsköysilukko EN 13411-5, Type A (ex. DIN 1142)
- kevyin ns. luokiteltu lukko
(vastaava malli Van Beest E-6260)

Teräsköysilukko EN 13411-5, Type B
- järeä lukko vaativiin asennuksiin
(Van Beest G-6240)

Teräsköysilukko DIN 741
(Van Beest E-6220)

Valikoimastamme löydät myös kaksivasteiset köysilukot, duplex-lukot sekä ns. munalukot (pear shaped).

Katso mitat ja tarkemmat tiedot esitteistä:

Teräsköysilukot PDF
Oikean lukkoliitoksen teko

G-6260
G-6260
G-6260