Hyödynnä myös asiantuntijapalvelumme

Koulutus - nostoturvallisuuden perusta

Nostaminen on suurelta osin turvallisuustekniikkaa, joka vaatii koulutusta, kokemusta ja käytännön harjoittelua.

Erlatek Oy:n koulutuspalvelut kattavat kaiken tarpeellisen tiedon, jonka nostoista vastaavien tulee hallita turvallisuuden takaamiseksi.

Kursseillamme käytetään havainnollisia Powerpoint-kalvoja sekä esimerkkejä käytännön tapauksista mallikappaleita hyväksi käyttäen.

Tarkastus ja kunnossapito

Jotta tekniset laitteet ja työkalut pysyisivät turvallisessa ja toimintavarmassa kunnossa tulee niiden olla jatkuvan valvonnan alaisina.

Erlatek Oy palvelee asiakkaitaan yllä olevan vaatimuksen toteuttamisessa.

Toimeksiannosta tarkastamme, teemme tarpeelliset korjaukset ja laadimme laitekohtaiset tarkastuspöytäkirjat ja kunnossapitoraportit.

Lue lisää Erlatekin koulutus- ja kunnossapitopalveluista:
Kunnossapito ja koulutus