Putoamissuojaimet

Siirry tuotteisiinKysy lisää

Tärkeää tietoa henkilökohtaisista putoamissuojaimista 

1. Putoamissuojaimiin sovellettava oikeusperusta

EU:n jäsenvaltioissa putoamissuojaimiin sovelletaan EY:n direktiivin 89/391/ ETY ja 89/656/ETY säännöksiä. Henkilökohtaisia putoamissuojaimia on käytettävä silloin, kun riskejä ei voida riittävässä määrin estää tai rajoittaa yleisten turvajärjestelyjen, kuten kaiteiden, rakennustelineiden tai turvaverkkojen avulla. Henkilöillä, jotka osallistuvat toimintoihin, joihin liittyy putoamisvaara, on oltava todistus riittävästä terveydentilasta. 

2. Vaarojen tunnistaminen ja sovellusalue

Henkilökohtaisia suojavälineitä valittaessa ja käytettäessä on otettava huomioon työn luonne, vallitsevat olot ja erityisesti vaaratekijät.

Vaarojen tunnistamisessa käytettävät nyrkkisäännöt: Yleisiä tai henkilökohtaisia putoamissuojaimia on käytettävä aina, kun työskentelykorkeus ylittää asetetun rajan (teollisuus 1 m, käsiteollisuus 2 m, kattotyöt 3 m). 

3. Henkilökohtaiset putoamissuojaimet

Jokaisen järjestelmän tai varustekokonaisuuden mukana on toimitettava standardin EN 365 mukainen käyttöohje myyntimaan kielellä.Kun putoamissuojaimena käytetään köyttä, ihmiskehoa voi kuormittaa vain rajallisesti. Siksi järjestelmässä on aina käytettävä liitoshihnoihin kytkettäviä nykäyksenvaimentimia. Kun 100 kg painava henkilö putoaa 4 metrin korkeudesta, häneen kohdistuu n. 22 kN:n (n. 2,2 tonnin!) kuormitus, jonka seuraukset voivat olla hengenvaarallisia. SpanSet-nykäyksenvaimentimet pienentävät voimamomentin enimmillään noin 6 kN:iin (n. 600 kg). 

4. Tarkastus ja kunnossapito

Henkilökohtaiset putoamissuojaimet on tarkastettava silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä asianmukaisen kunnon varmistamiseksi. Henkilökohtaiset putoamissuojaimet on annettava vähintään kerran vuodessa asiantuntijan tarkastettavaksi (katso Erlatek Tarkastus ja kunnossapito). Tarkastuksia voi toisinaan olla tarpeen tehdä useammin. Suositeltavat tarkastusvälit riippuvat käyttö- ja ympäristöoloista. Asiantuntijan tekemä tarkastus on dokumentoitava huolellisesti.

Henkilökohtaiset putoamissuojainjärjestelmät ja niiden osat, joita on kuormitettu putoamisen yhteydessä, on poistettava heti käytöstä ja annettava asiantuntijan tai valtuutetun yrityksen tarkastettavaksi. Henkilökohtaisten putoamissuojainten vaurioituneet osat (esim. liitoshihnat, kelautuvat tarraimet, vyöhihnat, kiinnityslaitteet) on poistettava käytöstä. Vältä tarpeettomia riskejä!

 

Tutustu Erlatekin laadukkaisiin putoamissuojaimiin, jotka ehkäisevät työtapaturmia

Katso mitat ja lisätiedot esitteestä

Putoamissuojat