Tekokuituraksit

Tekokuituraksien kuormitustaulukko(.pdf)