Etusivu > > Kuormitustaulukko

Kuormitustaulukko

Siirry tuotteisiinKysy lisää

Teräsköysiraksin kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä

Teräsköysiraksin työkuorma pienenee taivutussäteen pienentyessä. Esim. teräsköyden halkaisijan mittaisen tapin ympäri taivutetun raksin työkuorma on enää 50%:ia alkuperäisestä. Kiristävässä nostossa teräsköysi vaurioituu helposti, koska köyteen syntyy suuria rasituksia kaltevuuskulmien ollessa liian suuria ja taivutussäteen ollessa liian pieni.

Raksin nimelliskuorma (WLL) = enimmäiskuorma, jolla raksia saa kuormittaa yleiskäytössä. Mikäli käytetään teräsköysiraksia (NR6 ’soft eye’), niin taulukossa annetut enimmäiskuormat edellyttävät, että silmukkaan kohdistuvan kantopinnan halkaisija ei saa olla vähempää kuin 2 x köyden halkaisija.

Yksihaaraisen raksin nimelliskuorma WLL (t) lasketaan seuraavasti:

WLL = Fmin x KT Zp x g

jossa Fmin on köyden vähimmäismurtolujuus, kN; KT on kerroin, joka kuvaa päätteen hyötysuhdetta, joka tässä puristusholkkipäätteille on 0,9; Zp on käyttökerroin (hyötykerroin), jonka arvo = 5; g on massavoimaan liittyvä kerroin, jonka arvo = 9,80665

Monihaaraisen raksin, jonka jokainen symmetrisesti asetettu haara muodostaa saman kulman pystysuoraan nähden, nimelliskuorma WLL (t) lasketaan seuraavasti:

WLL = Fmin x KT x KL

jossa kuten edell. Zp x g KL on haarakerroin, joka määräytyy haarojen lukumäärän ja haarojen pystysuoran välisen kulman perusteella. Köyden lujuusluokan on oltava joko 1770 N/mm2 tai 1960 N/mm2. Köyden lujuusluokan ollessa 1960 N/mm2 lasketaan nimelliskuorma lujuusluokan 1770 perusteella.

Kuormitustaulukot:

Kuormitustaulukko, Teräsköysiraksit SFS-EN13414-1

Kuormitustaulukko, Kuitusydämiset; luokat 6x19 ja 6x36

Kuormitustaulukko