Raskaiden nostojen raksit

 

Erityisen raskaisiin nostoihin toimitamme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa järeät:

Kuormiin, jotka vaativat jopa yli 6.000 tonnisia murtolujuuksia.

Kysy lisää teräsköysiratkaisuista raskaisiin nostoihin.