Erlatekin tarkastus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut esillä Uusi Teollisuus 2019 -messuilla

29.01.2019

Toimiva ja turvallinen teollisuusympäristö lisäävät tuottavuutta

Toimiva kunnossapito, työturvallisuus sekä luotettavat palvelut ovat merkittäviä kilpailuetuja tuotannon kasvaessa. Nykyaikainen teollisuusympäristö on investointi yrityksesi tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn.

Uusi Teollisuus kokoaa yhteen kolme vahvaa ja nousevaa teollisuuden toimialaa, ja tapahtumassa esitellään tuotannon ammattilaisille kohdennetusti kunnossapidon, työturvallisuuden ja teollisuuden palveluita.

Uusi Teollisuus 2019 -messut järjestetään 20.3. - 21.3.2019 Tampereella Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.uusiteollisuus.fi/fi/ 

 

Erlatek Oy:n tarkastus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut

Tarkastustoiminta:
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 velvoittaa seuraamaan työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Me palvelemme asiakkaitamme näiden vaatimusten toteuttamisessa. Toimeksiannosta tarkastamme, teemme tarpeelliset korjaukset ja laadimme laitekohtaiset tarkastuspöytäkirjat ja kunnossapitoraportit.

Kunnossapito:
Tarjoamme nostovälineiden monipuoliset kunnossapito- ja korjauspalvelut. Kunnossa olevat välineet ovat turvallisia ja takaavat nostojen sujuvuuden. Käytössämme on hyvin varustellut huoltoautot, jotka mahdollistavat nopean palvelun pienissä korjauksissa ja varaosatarpeissa välittömästi tarkastusten yhteydessä.

Erlatekin tarkastus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut, lisätiedot:
Tomi Frisk, +358 40 828 4314, tomi.frisk@erlatek.fi